มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์ - อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ