อิบรอฮีม อัด-เดาสะรีย์ - ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ