เราะฎิยะฮฺ อับดุรเราะห์มาน (มาเลเซีย) - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม