มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์ - อิบนุ ซิกวาน จาก อิบนุ อามิรฺ