อะห์มัด คิฎรฺ อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์ - ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ