มุหัมมัด อุษมาน ข่าน (อินเดีย) - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม