วัชยารฺ หัยดัร อัรบีลีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม