เคาะลีฟะฮฺ อัฏ-เฏาะนีญีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม