ชีเราะซาด อับดุรเราะห์มาน ฏอฮิรฺ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม