อับดุลมุหฺสิน อัล-หาริษีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม