อับดุลฮาดี อะห์มัด กะนากิรีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม