อะลีย์ บิน อับดุรเราะห์มาน อัล-หุซัยฟีย์ - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม